Counter Word

counter-counter-ka-beeraha, waxaad ku baran kartaa tirada erayada iyo xarfaha qoraalka aad si toos ah u gashay.